Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Suspension Center, gevestigd te Heiloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37079732.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle internetleveringen en service van Suspension Center.

Door te bestellen bij Suspension Center geeft u aan akkoord te zijn met de algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten.

Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@suspensioncenter.nl.

Suspension Center is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd.

Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Suspension Center worden aangepast.

Artikel 1. Algemeen

1.1.Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1.2. Totstandkoming overeenkomst: Een overeenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Suspension Center aan u, naar aanleiding van een door u gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail.

Vermeld hiervoor een correct e-mail adres op uw bestelling.

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max 7 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.U kunt hieraan geen rechten ontlenen.Wel is het mogelijk het artikel te ruilen.


Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering.(zie artikel 6).

Artikel 2. Betaling

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euros en zijn inclusief BTW.

2.2 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld.

2.3 U kunt betalen door middel van een vooruitbetaling of betaling via Ideal. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 3 werkdagen na betaling ter bestelling aan te bieden aan TPG-Post dan wel DHL.

2.4 U kunt tevens contant betalen in onze workshop van maandag t/m zaterdag.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1. Verzendingen vinden plaats via de PostNL of DHL volgens de actuele tarieven. Suspension Center zal in alle gevallen proberen de goedkoopste verzendmethode voor u te vinden. In de meeste gevallen zullen bestellingen worden verstuurd als brievenbuspost, of pakketpost waarvan de kosten 6,95 bedragen.

3.4. Bij leveringen buiten Nederland en Belgie worden de totale verzendkosten ongeacht de ordergrootte van de bestelling doorberekend aan de koper. Uiteraard doen wij u vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.

3.5. U kunt tevens uw bestelling in de workshop komen ophalen.

Artikel 4. Annulering

4.1. Iedere bestelling kan binnen 3 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd. Mits deze nog niet verzonden is

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

4.3. Indien een koper niet binnen 3 dagen de bestelling annuleert,zie onder 4.1., is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd administratiekosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 3 dagen geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

Artikel5. Levering

5.1. Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TPG-post, zie onder 3.

5.2. Als artikelen een langere levertijd dan 3 werkdagen hebben zal de koper via e- mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

5.3. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

5.4. Suspension Center is niet aansprakelijk voor vertraging in de levering, verlies van- of beschadiging tijdens verzending. 
Als u uw pakket verzekerd wilt versturen om bij schade of vermissing recht te hebben op een vergoeding van de pakketdienst geeft u dit dan graag van te voren aan. 

5.5. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 6. Retourneren

6.1 U bent de uiteindelijke jury welke bepaald of het door u bestelde artikel aan uw verwachtingen voldoet. Probeer het artikel uit of ze passen en aan uw behoefte voldoen. Bent u niet tevreden? Stuur dan het artikel binnen 14 dagen retour na verzenddatum voor ruiling of vergoeding. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Suspension Center.

6.2.Voor geretourneerde artikelen storten wij uw geld terug. Na ontvangst van de retourzending, zal het bedrag teruggestort worden aan de klant.

6.3. Artikel 6.1.is niet van toepassing indien:

· Het product beschadigd is

· de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

· de originele verpakking ontbreekt.

6.4. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Suspension Center gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco en rembourszendingen worden door Suspension Center nimmer geaccepteerd.

6.5. Bij vergoeding worden de door ons gemaakte verzendkosten kosten in mindering gebracht op de vergoeding.

6.6. Stuur retour zendingen naar:

Suspension Center

Het vierkant 16

1852 RA Heiloo

Nederland, Europa

Garantie 7.

7.1 Alle artikelen zijn verzekerd tegen materiaal en fabricage fouten. Wij kunnen geen garantie geven als artikelen anders zijn gebruikt als het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Twijfelt u of heeft u te maken met een klacht? Aarzel dan niet en schrijf ons met uw probleem. Wij zullen proberen u altijd tevreden te stellen. Klachten retour sturen kan naar bovenstaand adres. Uw klacht wordt bij binnenkomst direct in behandeling genomen. Is uw klacht terecht dan zullen de door u gemaakte kosten voor het opsturen bij evt. vergoedingen of vervanging aan u worden gecrediteerd.

7.2. Klachten los je samen op, dat betekend dat ook wanneer het geen echte klacht is wij zullen trachten (voor zover mogelijk) voor u het probleem te verhelpen. In een dergelijk geval kan het voorkomen dat de door ons gemaakte kosten(inkoopkosten) na overleg aan u worden doorberekend.

7.3. VRAGEN en KLACHTEN Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor verstrekken wij via onze site al zo veel mogelijk informatie. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben dan verzoeken wij u ons via het contact formulier hierover te berichten. Wij beantwoorden uw e-mail altijd binnen 48 uur. Ook kunt u ons bellen tijdens openingstijden op 072-5201348.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Suspension Center is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan 1.000 EURO in totaal.

.Suspension Center is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.SuspensionCenter.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

Artikel 9. Privacy

9.1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Suspension Center gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 10. Copyright

10.1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Suspension Center.